• 2009
  • υδατογραφία και μολύβι σε χαρτί
  • 27x21 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this