• 2011
  • λάδι σε μουσαμά
  • 25 x 40,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this