• 2011
  • λάδι σε μουσαμά
  • 15 x 15 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this