• 2004
  • λάδι σε χαρτόνι
  • 29,2x19,6 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this