• 2005
  • αβγοτέμπερα σε ξύλο
  • 32,5x23,3 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this