• 2008
  • αβγοτέμπερα σε ξύλο
  • 50x40 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this