• 2006
  • αβγοτέμπερα σε ξύλο
  • 20 x 15 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this