• (2010)
  • αβγοτέμπερα σε χαρτόνι
  • 29Χ52,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this