• 2008
  • λάδι σε μουσαμά
  • 12,5 x 9 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this