• 1999
  • λάδι σε μουσαμά
  • 20x20 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this