• 2004
  • λάδι σε χάρτντμπορντ
  • 32x24 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this