• 1998
  • λάδι σε χαρτόνι
  • 14 x 11,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this