• 2002
  • λάδι σε μουσαμά
  • 18 x 24 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this