• 2002
  • τέμπερα σε χαρτόνι
  • 12 x 12 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this