• 2002-2003
  • τέμπερα σε χαρτόνι
  • 23,7 x 19,7 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this