• 2000
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ
  • 20,7x18,7 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this