• 2000
  • λάδι σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 124Χ124 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this