• 2012
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ
  • 40,7 x 51,1 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this