• 2012
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 56 x 45 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this