• 2000-2003
  • λάδι σε μουσαμά
  • 120 x 114 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this