• 1999
  • λάδι σε μουσαμά
  • 29,7 x 39,7 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this