• 2017
  • ακρυλικό σε μουσαμά
  • 24 x 18 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this