• 2006
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 26x35 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this