• 2005
  • λάδι σε μουσαμά
  • 90 x 90 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this