• 2013
  • ακρυλικό σε καμβά
  • 35 x 60 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this