• 2003
  • λάδι σε μουσαμά
  • 35x45 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this