• 2012
  • λάδι σε χαρτόνι
  • 37,7 x 25,2 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this