• 2012
  • λάδι σε μουσαμά
  • 62 x 47,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this