• 2007
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 80Χ80 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this