• 2002
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 58,8Χ61,4 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this