• 2017
  • ακρυλικό σε μουσαμά
  • 21 x 15 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this