• 2010
  • σκόνες και κόλλα σε ξύλο
  • 40 x 30 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this