• 2006
  • βινυλικό και λάδι σε μουσαμά
  • 30x30 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this