• 2001-02
  • λάδι σε μουσαμά
  • 160x160 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this