• 2008
  • λάδι σε μουσαμά
  • 30x60 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this