• 2011
  • μικτή τεχνική σε χαρτί
  • 85 x 113 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this