• 1992
  • χρώματα λαδιού σε πανί
  • 169x100 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this