• 2014
  • ακρυλικό σε χειροποίητο χαρτί
  • 15 x 76 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this