• 2008
  • λάδι σε μουσαμά
  • 30x25,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this