• 2001
  • τέμπερα σε χαρτί
  • 29,5x22 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this