• 2009
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 69,5X50 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this