• 1999-2000
  • λάδι σε μουσαμά
  • 60x30 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this