• 2008
  • ακρυλικό σε χαρτί
  • 40x30 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this