• 2011
  • λάδι σε μουσαμά
  • 70 x 50 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this