• 2007
  • ψηφιακή εκτύπωση σε ξύλο
  • 14,5Χ14,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this