• 2002
  • λάδι σε μουσαμά
  • 30,8x30,8 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this