• 2015
  • ακρυλικό σε μουσαμά
  • 18 x 13 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this