• 2004
  • λάδι σε μουσαμά
  • 29,5x24,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this