• 2006
  • ακρυλικό σε χαρτί
  • 30x22 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this