• 2014
  • ακρυλικό σε χαρτόνι
  • 34,8 x 43,3 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this